Lambieck Knoup

Lambieck avond 2017


Stichting Lambieck Knoup Weert presenteerde maandag 22 februari in het Buurtcentrum op Moesel voor de 38e keer de 11 stomste streken uit Weert en omgeving.

Traditiegetrouw werd er een gouden, een zilveren en een bronzen Lambieck uitgereikt voor de “stomste streken”. Net als vorig jaar bleef de uitslag van deze avond tot het laatste moment ongekend spannend. Een publieksjury bepaalde samen met Stichting Lambieck Knoup wie met de Gouden Lambieck naar huis mocht gaan.


Voor de uitslag 2017

Klik hierNaast deze uitreiking werd ook de “Jan van der Croon-ere-medaille” uitgereikt.
Deze medaille werd dit jaar aan Peter van Akkerveken uitgereikt vanwege zijn grote verdiensten voor het maatschappelijk leven in deze regio. We kennen Peter als een bijzonder betrokken persoon, die zich vol passie als vrijwilliger inzet voor een scala aan verenigingen en stichtingen.

Voor de Jan van de Croondrager 2017

Klik hierDe Ere-Lambieck ging dit jaar naar Jan Linders vanwege hun dialectblunder met de vastlaovendj-sjaals. (later meer)

Lambieckavond 20 februari 2017


Stichting Lambieck Knoup Weert presenteert op 20 februari 2017 de 11 stomste streken uit Weert en omgeving.

In café de Harmonie werd bekend gemaakt welke 11 genomineerden op 20 februari aanstaande mogen ‘strijden’ om de Gouden Lambieck voor de stomste streek over 2016.
Diegenen die kans maken op de Gouden, zilveren of brozen Lambieck zijn:

– Toos Willems
– Loet Saelmans
– Rick van den Bergh
– Hubert Jansen
– Nick van Ham
– Guido Geelen
– Fer Aquina
– Sjaak Smeets
– Esther Ackermans
– Lilian Muijs
– Wim Manders

Benieuwd naar de verhalen? Kom dan 20 februari 2017 om 20.00 uur naar Buurtcentrum Moesel.Bekendmaking genomineerden
Lambieck KnoupStichting Lambieck Knoup Weert presenteert op 20 februari 2017 de 11 stomste streken uit Weert en omgeving.

Ook benieuwd wie er mee gaat dingen naar de stomste streek over het jaar 2016? Dan bent u zondag 22 januari meer dan welkom in café De Harmonie aan de Muntpromenade in Weert.

Vanaf 15.00 uur zal een feestelijk programma starten en kunt u in het bijzijn van alle genomineerden horen welke 11 mensen op 20 februari aanstaande mogen ‘strijden’ om de Gouden Lambieck voor de stomste streek over 2016.

Naast de bekendmaking van de 11 genomineerden, leveren Ed & Frans en De Broeëds Brothers Broods een muzikale bijdrage. Dus komt dat zien!Nieuwe Presidente voor Lambieckknoup

Onopgemerkt aan de buitenwereld voorbij gegaan, maar binnen onze Lambieck Knoup de aanleiding tot groot feest tijdens onze seizoensopening op zaterdag 5 november jongstleden:

De installatie van onze nieuwe Presidente Daan Meeuwissen.

Nadat Daan op onze jaarvergadering reeds unaniem tot nieuwe Presidente was verkozen werd dat op deze feestelijke avond extra kracht bijgezet.

Uittredend President Emiel van Riet droeg de ambtsketen, voorzien van de nodige symboliek, over aan Daan waarna haar definitieve installatie een feit was.

Daan is al sinds 11-11-2002 een zeer actief lid binnen onze Lambieck Knoup.
Daan is een ware voorvechtster van de instandhouding van de unieke Wieërter Vastelaovendjcultuur.
Buiten haar inzet binnen de Lambieck Knoup heeft Daan al vele optochtkilometers in de benen maar is ze ook een van de kartrekkers binnen de Aod Boorebroêde van V.V. De Rogstaekers. Een tweeduizendpoot.

Langs deze weg gaan onze hartelijke gelukwensen uit naar Daan en wensen we haar alle goeds bij de verantwoordelijke taak die op haar wacht binnen onze Lambieck Knoup.

Tevens een woord van dank aan aftredend President Emiel van Riet die mede vanwege zijn bestuurlijke taak binnen V.V. De Rogstaekers en zijn drukke agenda de voorzittershamer van de Lambieck Knoup overdraagt. Wij hopen Emiel echter nog vele jaren als lid van de Lambieck Knoup bij ons te mogen hebben. Met trots kennen we hem dan ook de eretitel “Emielritus Praeses” toe, daar waar Daan als onze eerste PrizZEdent door het leven zal gaan.Jan van der Croeën 2017

Met trots presenteert Stichting Lambieck Knoup Weert de Jan van der Croeëndrager 2017:

Peter van Akkerveken

We kennen Peter als een bijzonder betrokken persoon, die zich vol passie als vrijwilliger inzet voor een scala aan verenigingen en stichtingen. Zo is Peter vanaf 1996 lid van het Platform Gehandicapten Weert, waar hij vanaf 2011 bestuurslid is. Als ervaringsdeskundige toegankelijkheid verricht hij veel werk voor de gemeente Weert. Onder andere controleren, signaleren en adviseren met betrekking tot de bruikbaarheid en toegankelijkheid van bijvoorbeeld openbare gebouwen.

Ook VV de Rogstaekers kan vanaf 2000 onvoorwaardelijk een beroep doen op Peter. Hij jureert al jaren tijdens zowel de Wichter- als de grote Rogstaekersoptocht. Ook is hij gewaardeerd jurylid tijdens de Slaag um de Merrentj. Daarnaast biedt deze carnavalsvierder ook een helpende hand bij het koppen-bouwen in de Rogstaekershal.

Vanaf 2011 is Peter bestuurslid van de Stichting Gran Fiësta die jaarlijks het swingende en succesvolle Bantopa Party Weert organiseert.

Daarnaast is Peter vanaf 2012 als bestuurder verbonden aan de Stichting Bewoners Organisatie Binnenstad (BOB) waarin de belangen van de bewoners worden behartigd ten aanzien van de thema’s: schoon, heel en (sociaal) veilig.

Ook biedt Peter al jaren een helpende hand tijdens de Lamieckavond, die we als Stichting Lambieck Knoup jaarlijks organiseren. En alsof dit allemaal nog niet genoeg is, is Peter lid van de Broederschap van de Miraculeuze Onze Lieve Vrouwe tot Weert, vanaf 2015 als lid van de Steunfractie en expertgroep verbonden aan DUS Weert en een zeer betrokken lid van de Gilde van Weerter Stadsschutte Sinte Catherina 1480.

Al met al redenen genoeg om Peter te eren met de Jan van der Croon-medaille die tijdens de Lambieckavond op maandag 20 februari 2017 zal worden uitgereikt.Stomste streken van 2016

Op maandag 20 februari 2017 organiseert de Lambieck Knoup Weert voor de 38ste keer de “Gouwe Lambieck Aovundj”. Deze avond zal plaatsvinden in Buurtcentrum Moesel.

Zoals ieder jaar, zullen ook dit jaar op deze avond weer de Gouden, Zilveren en Bronzen Lambieck uitgereikt worden aan de 3 “stomste streken” van de regio Weert.

Hiervoor is de Lambieck Knoup op zoek naar ludieke voorvallen. Het gaat om situaties die serieus begonnen zijn, maar een ludiek einde kenden en waar geen opzet in het spel was. En, het moet wel in 2016 gebeurd zijn.

Heeft u zo’n verhaal gehoord, of heeft u zelf een ludieke situatie meegemaakt?. Schrijf het op en stuur het in naar de Lambieck Knoup. Dit kan op verschillende manieren:

Per e-mail naar:

info@lambieckknoup.nl


Per post naar het volgende adres:
       Lambieck Knoup Weert
       Heuvelweg 1
       6004 DR Weert

Of u kunt het verhaal deponeren in de speciale Knoup brievenbussen bij Café de Gruyter aan de Korenmarkt, Café De Harmonie aan de Muntpromenade, Café Jonas aan de Beemdenstraat, Café De Tramhalte aan de Maasstraat.

De verhalen dienen schriftelijk ingediend te worden, met duidelijke vermelding van naam en adres van de betrokkene, alsmede van de indiener van de nominatie. Insturen kan tot en met woensdag 21 december 2016.