Dit is Stichting Lambieck Knoup Weert

Wat is de Lambieck Knoup?

De Stichting Lambieck Knoup Wieërt is opgericht in 1979.
De Lambieck Knoup presenteert jaarlijks op de maandagavond voor de carnaval tijdens de ‘Lambieckavond’ de 11 meest ludieke voorvallen van het voorgaande jaar. Het gaat dan om gebeurtenissen die in eerste aanleg serieus zijn bedoeld maar op een hilarische wijze uitpakken.

De meest spraakmakende missers worden bekroond met de Gouden, Zilveren en Bronzen Lambieck. De Lambieck Knoup buigt zich jaarlijks over zo’n 40 tot 50 missers en blunders die zich in het voorgaande jaar in de gemeenten Weert en Nederweert hebben voorgedaan. Er mag geen opzet in het spel zijn.
En zeker zo belangrijk; de betrokkenen moeten er achteraf ook zelf hartelijk om kunnen lachen. Zelfspot en een flinke dosis humor spelen hierbij een belangrijke rol.

Ook reikt de Lambieck Knoup vanaf 1990 vrijwel jaarlijks een Ere-Lambieck uit. Deze onderscheiding wordt uitgereikt voor een blunder die zich voordoet buiten Weert en Nederweert, maar wél in de provincie Limburg. Dat kan zowel Nederlands als Belgisch Limburg zijn.

Tot slot zetten we jaarlijks iemand in het zonnetje die zich belangeloos en op de achtergrond inzet voor de Weerter samenleving en cultuur. Deze persoon ontvangt voor al zijn / haar verdiensten de Jan van der Croeën-eremedaille.

De wapenpreuk van de Knoup is:

“Aliquando et Insanire, Jucundum est.”

 (Het is best leuk om eens dwaas te zijn)

Dit zijn wij

Het verhaal van de Lambieck Knoup

Hoe is Stichting Lambieck Knoup Wieërt ontstaan?

Bij de jaarlijkse algemene politieke beschouwing van de Weerter gemeenteraad in 1978, opperde het raadslid René Verheggen het idee om in Weert een ‘mediaprijs’ in het leven te roepen. De media in ons Weerterland bestond toentertijd echter uit De Limburger, Het Kanton van Weert, Het Land van Weert en Op de Keper. Met vier gegadigden die de prijs in de wacht konden slepen, werd het idee naar het land der fabelen gestuurd. De persprijs kwam er dan ook niet. Of toch wel?

Want niet lang daarna deed zich het onvoorstelbare schandaal voor dat een andere belangrijke Weerter krant, de Rogstaekersgezèt, uit de verkoop gehaald moest worden. Dit was een nadrukkelijke eis van het Weerter Mannenkoor. In de kolderkrant stond namelijk een mopje dat bij het Weerter Mannenkoor in het verkeerde keelgat geschoten was. Hierop dreigde het Weerter Mannenkoor haar medewerking aan de Bonte Avonden te stoppen als de Rogstaekersgezèt niet uit de verkoop werd gehaald. Toenmalig Vorst Jan Coenen kon weinig anders doen dan toegeven en dus werd de Rogstaekersgezèt uit de verkoop gehaald.

Deze gebeurtenis bracht de redactie van de Jan van der Croeëngezét, die jaarlijks door weekblad “Op de Keper” werd uitgebracht, op een idee. Dit idee kwam uit de koker van Fun van den Berg en tekenaar Sjaak de Groot, die het hart van deze redactie vormden. Ook Jan Nijs en Mia Post leverden bijdragen aan deze carnavalskrant: Géén prijs vóór de media, zoals René Verheggen had geopperd, maar een prijs van de media voor de grootste blunder van dat jaar. De Gouden Lambieck was geboren. De eerste Gouden Lambieck was voor het Weerter Mannenkoor. De uitreiking vond plaats in de raadszaal van het oude stadhuis aan de Markt, vlak voor de installatie van Rogstaekersprins Frans Knapen.

De naam Lambieck Knoup

Hoe is de naam tot stand gekomen? Lambieck is afgeleid van Lambik, uit de strip van Suske en Wiske. Lambik is de personificatie van een iets wat sullige figuur en een goedmoedige flapdrol. Daarmee wordt onderstreept dat de winaars van de Gouden Lambieck hier qua streken erg op kunnen lijken. Met het 11-jarig bestaan in het vooruitzicht kwamen de leden tot de conclusie dat de Lambieck nu ook een officiële status moest krijgen. Vanaf dat moment hanteren we de naam Lambieck Knoup. Hierbij staat ‘Knoup’ voor het samenbrengen (samenknopen van mensen) en het ontrafelen van vreemde voorvallen. De Lambieck Knoup werd toen een heuse Stichting.

Doel van de Stichting Lambieck Knoup Wieërt

Stichting Lambieck Knoup heeft als doelstelling het jaarlijks toekennen van de Gouden, Zilveren en Bronzen Lambieck en het organiseren van activiteiten ter ondersteuning van de vele sociale en culturele activiteiten in Weert. Door de jaren heen mochten o.a. het missiecomité, de MartinusStichting, het Maartenshuis, het Ziekenhuis, Stichting Martinus Monument Weert en de organisatie van het jeugdprinsentreffen een donatie ontvangen.

Activiteiten van de Lambieck Knoup

Naast het organiseren van de Lambieckavond met onder andere de uitreiking van de Gouden, Zilveren en Bronzen Lambieck voor de drie stomste streken uit Weert en omgeving, zijn er door de jaren heen meer activiteiten georganiseerd. Deze nevenactiviteiten moesten geld in het laatje brengen om donaties aan sociaal culturele instellingen te kunnen schenken.

Zo organiseerde de Lambieck vanaf 1980 jarenlang een Fotoportrettengallerij. Op groot formaat werden carnavalsfoto’s van het voorafgaande seizoen via een veiling op as-woensdag per opbod verkocht voor het goede doel. In al die jaren hebben fotografen als Cor Damhuis, Jacques Vanderfeesten, Ad Meeuwis, Piet Cardinaal en Jan Knapen belangeloos meegewerkt aan dit project.
Als vervolg op de Fotoportrettengallerij begonnen we met de Netste Pekskes Show in 1999. Een kolderieke modeshow voor iedereen die zelf zijn carnavalskostuum maakte. Tijdens het carnavalsseizoen zochten Knoupleden naar de genomineerden voor het jaar daarop. Met de mededeling “De Knoup is voor u gevallen” werden mensen verzocht hun creatie nog één keer op de catwalk van de Poort van Limburg te tonen. Deze show werd vier jaar georganiseerd.
Eind 2003 werd het Burgemeesterproject opgestart, met als inzet: Wie wordt de nieuwe Burgemeester van Weert in 2006? Doel van het project was om een aantal bekende Weertenaren voor te dragen als Burgemeester. Deze bekende Weertenaren vertoonden belangeloos hun schilderkunsten. Vervolgens werden de artistieke bijdragen door de Lambieck Knoup per opbod verkocht en ging de opbrengst van dit project naar de Stichting Martinusmonument.
Verder heeft de Lambieck een aantal jaren een rommelmarkt georganiseerd en ook jarenlang kienavonden in Buurtcentrum Moesel verzorgd.
Vanaf 2010 brengt de Knoup ieder jaar een pinke in omloop waarop één van de leden van de Lambieck in een karikatuur staat afgebeeld. Tegen betaling van 2 euro tijdens de Lambieckavond krijgt u een uniek exemplaar in handen want de oplage is beperkt.

Onderscheidingen

De Lambieck Knoup kent naast de Gouden, Zilveren en Bronzen Lambieck nog een aantal onderscheidingen toe. Naast de ‘Jan van der Croeën-eremedaille’ kennen wij ook het ‘Parelmoeren Knoopje’ en de ‘Patronus Civilis’ toe.

Het Parelmoer-Knoopje

Het ‘Parelmoeren Knoopje’ is ingevoerd door de Lambieck Knoup bij de viering van haar 1 x 11 jarig jubileum.

De Stichting Lambieck Knoup Weert heeft veel te danken aan mensen die zich voor de Lambieck Knoup, op welke manier dan ook, inzetten. Deze mensen helpen ons belangeloos bij het organiseren van zowel interne als externe activiteiten die door de Stichting op touw worden gezet of helpen ons bij de activiteiten waarvoor de Lambieck Knoup gevraagd wordt. Voor deze personen, die wij een warm hart toedragen, reiken we het ‘Parelmoeren Knoopje’ uit, als blijk van dank en waardering voor hun bijdrage en goede zorg.

Door de jaren heen is het “Parelmoeren Knoopje” aan de volgende mensen uitgereikt:

DDhr. en Mevr. Cor en Nelly Frenken
Dhr. Frans Kohl
Dhr. en Mevr. Wiel en Annie Tindemans
Dhr. Thei Lenders
Dhr. Jac de Leeuw
Dhr. Sjra Wijen
Dhr. Hennie Houben
Dhr. Wim Komhoff
Mevr. Marie Morees-Fyen
Mevr. Nelly Wijnen
Dhr. Peter-Paul Donkers
Dhr. Peter Beelen
Mevr. Fien Tindemans
Mevr. Leidy Moonen
Mevr. Anja van de Berg
Dhr. Piet Cardinaal
Dhr. Ruud Kunnen
Mevr. Maria Tinnemans
Mevr. Truus Bostelaar-Driessen
Dhr. Laury Tinnemans
Mevr. Karin van Nieuwenhoven
Mevr. Tinnemans–Niën
Dhr. Jan Knapen
Dhr. Bert Nelissen
Dhr. en Mevr. Hamaekers
Dhr. Eric van de Kerkhof
Mevr. Irma Hopkoper
Dhr. Peter van Akkerveken
Dhr. Pierre Geelen
Mevr. Leny Geelen-Nouwen
Mevr. Jessica Vensselaar
Dhr. Rob Corsten
Dhr. Jos Schols
Dhr. Fred Hoogkamer
Dhr. Jac Moonen
Mevr. Nicole Moonen
Mevr. Monique Van den Boogaert - Verhees
Dhr. Paul Brils

De Patronus Civilis

De ‘Patronus Civilis’ is een ere-onderscheiding die door de Lambieck Knoup wordt uitgereikt. ‘Patronus Civilis’ betekent letterlijk ‘wereldlijke beschermheer’. De beschermheer vervult ere-taken die uit respect aan deze personen toegewezen worden.

Door de jaren heen is het ‘Patronus Civilis’ aan de volgende mensen uitgereikt:

Dhr. Sjra Wijen