Ere-Lambieck 1996

erelambieck1996_1

Gemeente Bocholt

In 1996 werd de Ere-Lambieck voor de tweede keer uitgereikt voor een stom streek uit Belgisch Limburg. Dit jaar valt Bocholt in de prijzen.

Het gemeentebestuur van Bocholt had verzuimd de gedenksteen, vanwege de feestelijke ingebruikname van de passantenhavens in Weert en Bocholt, te bestellen. Weert had deze gedenkplaat, gemaakt door Ton Piepers, wel besteld.

Omdat in Bocholt het cruciale tegeltje ontbrak werd deze even geleend van Weert. De in Weert reeds aangebrachte plaquette werd tijdelijk verwijderd om in het Belgische Bocholt nogmaals voor dezelfde gelegenheid dienst te doen.