Lambieck Knoup

Wat is de Lambieck Knoup?

De Stichting Lambieck Knoup Wieërt is opgericht in 1979.
De Lambieck Knoup presenteert jaarlijks op de maandagavond voor de carnaval tijdens de ‘Lambieckavond’ de 11 meest ludieke voorvallen van het voorgaande jaar. Het gaat dan om gebeurtenissen die in eerste aanleg serieus zijn bedoeld maar op een hilarische wijze uitpakken.

De meest spraakmakende missers worden bekroond met de Gouden, Zilveren en Bronzen Lambieck. De Lambieck Knoup buigt zich jaarlijks over zo’n 40 tot 50 missers en blunders die zich in het voorgaande jaar in de gemeenten Weert en Nederweert hebben voorgedaan. Er mag geen opzet in het spel zijn.
En zeker zo belangrijk; de betrokkenen moeten er achteraf ook zelf hartelijk om kunnen lachen. Zelfspot en een flinke dosis humor spelen hierbij een belangrijke rol.

Ook reikt de Lambieck Knoup vanaf 1990 vrijwel jaarlijks een Ere-Lambieck uit. Deze onderscheiding wordt uitgereikt voor een blunder die zich voordoet buiten Weert en Nederweert, maar wél in de provincie Limburg. Dat kan zowel Nederlands als Belgisch Limburg zijn.

Tot slot zetten we jaarlijks iemand in het zonnetje die zich belangeloos en op de achtergrond inzet voor de Weerter samenleving en cultuur. Deze persoon ontvangt voor al zijn / haar verdiensten de Jan van der Croeën-eremedaille.

De wapenspreuk van de Knoup:

"Aliquando et Insanire, Jucundum est."


          ("Het is best leuk om eens dwaas te zijn.")