Ere Lambieck

Wat is de Ere-Lambieck?

De Lambieck Knoup reikt naast de Gouden, Zilveren en Bronzen Lambieck nog een Lambieck uit, de ‘Ere-Lambieck’. De Ere-Lambieck wordt uitgereikt voor een ‘stomme streek’ die zich buiten de gemeentegrenzen van Weert en Nederweert heeft afgespeeld, maar wel binnen de provincie Limburg. Dit kunnen zowel ‘stomme streken’ uit Nederlands als Belgisch Limburg zijn en heeft zowel de Limburgse als de landelijke pers gehaald.

De Ere-Lambieck wordt niet jaarlijks uitgereikt maar elke uitreiking is een feestje! De genomineerden buiten de Weerter gemeentegrenzen brengen altijd een groot, gezellig en vaak bont gekleurd gezelschap mee naar de Lambieckavond. Zo hebben wij in het verleden al diverse Prinsen, Carnavalsverenigingen, gezelschappen en verenigingen uit omliggende windstreken mogen ontvangen. Zij geven de Lambieckavond, naast de komst van de genomineerde(-), een extra feestelijk tintje met deze zelf meegebrachte artiest(en), buuttereedner danwel zelf meegebracht muziekgezelschap.

Weet u een leuk verhaal dat zich buiten Weert maar binnen Limburg heeft afgespeeld en wilt u dit met ons delen? Stuur ons dan een e-mail… we horen de ‘stomme streken’ graag!

 Voorstel Ere-Lambieck