Jan van der Croeën-Ieëremedalie 2002

2002-12

Ber Moeëne

De Jan van der Croeën-ieëremedalie woort in 2002 uutgereiktj aan

Ber Moeëne

De (Ni-j)Wieërter óngernemer woor jaorelânk vuuërzitter vanne Krînk van Wieërter óngernemers en woor besteurslid van de Limburgse Werkgaevers Organisasie. Ber Moeëne woor ouch sportief (ieërst as daelnemer en later besteurlik) betrokke beej de fakkelestafette Wieërt-Brussel-Wieërt.

Hae woor vuuërzitter vanne Atletiek Vereiniging Wieërt en vuuërzitter van de steurgroep dae ‘t Aod Limburgs Schöttersfieëst (OLS) in Wieërt-Bosseve organizieërdje. Daobeej stuuëndje Ber Moeëne völ maatschappelike en sociaal initiatieve in Wieërt en Ni-jwieërt.