Ieëre-Lambieck 1994

erelambieck1994_1

Vastelaovendjvereiniging
´Alaaf Kirchrao 1936´ uut Kerkraoj

Dit jaor gieët de Ieëre-Lambieck mej nao ‘t Zuide van Limburg. Kerkrade hieët oppe mêrrentj ’t bieëldj van D’r Joep staon. Det és ’t nationale monumênt vanne mienwêrkers.

‘t Bieëldj és net zoeë belangriêk vör Kerkraoj as ’t Menke of d’n Umbelder vör Wieërt és. De wéthaojer maakdje bekindj det d’r Joep verplaatsj mós waere vanwieëge revitalizieëring (ouch dao) vanne Mêrrentj. ‘t Bieëldj zooj op 11 november um 11.11 oor van ziene sokkel waere gehóffe en mét ’ne groeëte kraan nao ’n vergeliêkbaar plaats in ‘t centrum waere verplaatsj. Hieël Kerkrade oeëversteur.

Edereîn kaldje d’r schang van. Inne nacht vuuër de ‘schanddaad’ waas d’r zelfs ’n nachtwake van minse di-j dit plan wi-j dan ouch tieëge woeëje haoje.

Op 11 november kwoom de wéthaojer aan en det waas ‘t memênt woeë op de inwoeëners van Kerkrade dudelik woort gemaaktj det ´t ’n mop woor…