Winnaars Gouwe Zulvere en Broonze Lambieck 1985

GOUD

Frans Adriaens

Beej ’t begîn vanne Rogstaekersoperette woor Frans, as eîn vanne hoeëfdrolspuuëlers, nêrges te bekinne. D´r woort tevergaefs gezochtj en gebeldj, mer Frans bleef spoorloos… Wis ‘t memênt det zien broor Bert hem, slaopendj as e ruuëske, komplieët uutgetéldj, thoês oppe bank aantrof. Meug van ‘n drökke waek woor Frans ‘n uulke gaon knappe. Det blieëk ‘n alik leger ule gewore te zeen. Uuteindelik kos de vuuërstelling drej keteer later asnog beginne.

Jumelage commissie

Dieës kemissie ging in ‘t naojaor van 1984 uutveurig jumelieëre. Mer leefst 1000 Wieërtenare gînge nao St.Truiden um tiêdes de Wieërter Waek oeës stad oppe kaart te zétte. Waat dînkdje? Zale wore neet beschikbaar of neet gepoetsj. ‘t Mannekoeër enne Kerkelike Hermeni-j, good vör zoeë´n 200 persoeëne, gove ‘n uutveuring vör 20 minse!

Vör zoeë’n 70 persoeëne vanne joekskepèlle wore mer leefst 50 bruuëdjes vör d’n alike daâg klaorgelagdj. Beej ‘n taptoe vanne Wieërter schötteri-je kwoom allein ‘t Wieërter college van B&W kieke. Âl mét âl woor de Wieërter Waek ‘n groeëte flop!

ZULVER

BROONS

Jan Driessens

Jan woor ‘ne actieve brandweermân. ‘ne Hieël actieve brandweermân. Aaf en tow ‘ne té aktieve brandweermân. Ouch in ‘n poging um zoeë gaw muuëgelik beej de kazerne te kaome, naodet ziene pieper woor gegânge, woor Jan superactief. Resultaat? Jan kwoom op ‘n groeëte kruûsing ‘n aeve actief team vanne pliesie tieëge. Mét as gevolg det de wage van Jan total loss en de pliesiewage flînk gedeuktj woor.