Winnaars Gouwe Zulvere en Broonze Lambieck 1990

GOUD

Alouis Heymans

Alouis Heymans woor, in zien rol as wéthaojer van Cultuur, vergaete Dolf Wong opdracht te gaeve um ‘t bieëldj van Antje vanne Stasie te make. Wong krieëg, net as ânger prominênte, op e gegaeve memênt ´n uutnuuëdiging um aanwieëzig te zeen beej de officieel onthulling van ´t bieëldje aan ´t Stationsplein. E bieëldj woeë Dolf Wong noeëts ´ne opdracht van haaj gekrieëge. E bieëldj det hae nog neet haaj gemaaktj. E bieëldj waat d´r hieëlemaol neet woor.

Vastelaovendjvereiniging
De Rogstaekers

Lei Stokbroeks kreeg as vuuërzitter vanne Optochtkemissie vanne Rogstaekers de Zulvere Lambieck uitgereiktj. Eîn vanne optochtbegeleiders vong ‘t namelik noeëdig um kepèl Mingelmoos nao 50 maeter al uut de optocht te hale. Zeuj haaje namelik gein optochtnummer. Det kos ouch neet want de kepèl woor spontaan ingegânge op ´ne oproop van Vorst Ton. Hae haaj alle kepèlle gevraogdj de optocht op te vrolike.
Det opvrolike doordje dus 50 maeter…

ZULVER

BROONS

Straolbedriêf Gebroeders Cuijpers

De gebreurs Barents wêrkdje zich ´n slaâg in ‘t roond um ´t stuukwêrk aanne vuuërgaevel van sociëteit Amicitia te restaurieëre. Dieës klus woor zjuust vuuër de zoeëmerverkânsie geklaordj. Oppe ieërste verkânsiedaâg kaome de breurs Cuypers in aktie um, in opdracht van Amicitia, de gaevel te zandstraole um de aoj verflaog d´r vanaaf te hale. En ouch dit gebuuërdje perfect. De verflaog woor d´r vanaaf, mer daomej ouch ‘t now stuukwêrk!