Winnaars Gouwe Zulvere en Broonze Lambieck 2019

GOUD

Wieger Martens

Wieger vong ’t waal weer ’s tied um zien vriendin wat schoeens kedoo te doon. Vrullie mojje un bitje
tevrieeje haoje op ziene tied. Via un veilingsite op internet hieet hae un prachtige horloeege gezeen det hae gaer op de kop wiltj tikke. Wieger haaj al un paar kieër gebooje op ’t schoeen oorwerk mer woort de hieele tied overbooje inne leste vieëf minuten van de veiling.

Oppe camping in Bels woee hae dek es, wiltj hae toch nog un kans waage en mejdoon aan de veiling van det now horloeege. Wieger es vastberaoje: diees horloeege es van mich! Hae gieet richting kantien want dao es de internetverbeenging ’t beste. Wieger lutj niks aan ’t towval oeever. Wieger deut un bod: 144 euro. Enter. Verzenden. D’r gebuuerdj niks en Wieger twieëfeltj of de verbinging toch waal good zat es en zeen bod good es ontvânge. Dus vur de zieekerheid doowtj hae nog op un paar toetsen.

De volgendje merge treffe de collega’s van Wieger hem in komplieëte paniek aan op ’t werrik. Hae haef un bevestiging via de meel gekrieëge, hae hieet ’t horloeege gewonne! Hae hieet ’t deenk gekochtj vur €144.140,-. Dao kaome dan ouch noch 19% veilingkoste boeevenop. Det es un bedraag van €27.386,60. En dan vergaete vae de BTW à 21% nog: €36.021,84. Wieger es eigenaar gewoore van een now horloeege vur de priees van, haotj uch vast: €207.554,39.

Roland Koenen

Nao ‘n enerverendje verkânsie aan de Italiaanse kust begintj de femiêlie Koenen aanne trökreis nao hoês. Roland waas neet echt fit en veuldje zich un bitje ongemootj, mer wonger boove wonger verleep de reis hieël soepel. En ieerlik gezagdj: det haaje ze ouch waal verdeendj, want ze haaje al wat ongelukkige memente mejgemaakt op verkansie. Unne caravanspeêgel gejatj, unne bând kepot en eemes haaj ouch nog tieëge de auto en tieëge de caravan aan gezaete. Mer wis noow waas d’r niks aan de hand op dies trökreis, det es ouch waal us fein! Roond de middig wurdj dur gestoptj beej ‘n tankstation um te tanke, unne sanitaire stop te doon en um ‘n hepke te aete beej de McDonalds. De auto waord geparkieërdj op un speciaal parkieërplaats vör sleurhutte, dus de femilie kos op ’t gemaak effe uutruste van de reis.

Wi-j gezagdj: Roland waas neet echt fit en mos ouch nog nao de WC, mer beej de WC waasj akelik drök. Roland besloot um dao neet op te wachte want un ongeluk zitj in un klein hukske. Hae zoeej wieterop, beej de McDonalds, waal effe nao de WC gaon of later trök kaome asj wat rustiger waas. Ouch beej de Mac waasj stervesdruk en Roland veuldje zich ongertusse stieëds slechter waere. Ouch zien kaelontstaeking stook de kop weer op en hae besloot um efkes trök te gaon nao de caravan um zieën mediciêne in te neme. Keumtj det effe goot uut dacht hae noch, kan ich heej ouch op mien gemaak effe nao de WC gaon in de caravan. Met zien boks op de eenkels stieet Roland op de WC in de caravan as hae de caravan onger zien veut weg veultj rolle. Hae kiektj uut ’t raemke en zuuet de straot aan zich vurbeej trekke. Shit, deenkt Roland.

Roland bedînktj zich gein memênt en springtj uut de caravan um de auto tieëge te haoje. De óngerbóks en bóks trektj hae umhoeëg, deenktj hae, mer di-j zakdje alweer gaw aaf wi-j hae halsoeever-kop nao boete rendje. En dao stóng Ronald: in zien bloeëte koont vuuër de auto. Te dowwe as unne gek um de auto en caravan tieege te haoje. Mer unne auto mét caravan van ongevieer 1500 kilo haodje neet efkes tieëge. Net vuuer Roland onger de auto terecht dreigdje te kaome sprong hae aanne kant. De auto keumtj tot stilstand tieege un hek en unne paol. Diees braeke innegang aaf! Shit, waat noow? Ieest zien boks optrekke dan mer!

De schaaj woort opgemaaktj. De bumper, grill en nog waal wat mieer haaj flînke knuppe gehadj. Zien behoefte haaj Roland inmiddels ouch gedaon, mer neet op de WC. Vae gaeve uch te raoje woeë in. In ’n zuûver bóks wooërt de ANWB gebeldj en 2 oor later waas de hulp van de ADAC aanwieezig: “Ein Unfall?”. Ronald heelt wieeselik ziene moond, mer dacht: “Jao Jao. Ein kleines Unfall… in mien boks”.

ZULVER

BROONS

Jo en Els Mertens

Jo en Els woeene al mieer as 40 jaor in ‘t zelfdje hoees in Ni-jwieert. En dao esj fein woeene! Vanne zoeemer begos de WC wat slechter doeer te loupe… en det nao al di-j jaore, weem verwachtj dét
noow? Det haaje ze nog noeets aan de hand gehatj, zelfs vreuger neet wi-j de jong klein waare en d’r nao eeder groeete boeedschap un half rol WC papeer achteraan steurdje. Mer noow waasj zoee
wieet…

Zoeen Paul zieet: laotj mer us naokieke doeer zoee un riolieeringsbedrief met unne kamera, want misschien zitj d’r toch erges wat vast. Jo en Els voonge det mer onzin want asj al 40 jaor goot gieet, waarom zoeej d’r dan now opeins waat aan de hand zeen? Zoee bedachte ze zich um ’s daags d’r nao de put aan de straotkant oeepe te maake, de slang van de groondwaterpoomp d’r op te zette en d’r un paar kuub water doeerhaer te jaage. Professioneel materiaol kwoom vuuer de daag. Vae hebbe ’t heej neet oeever un peumpke, mer oeever de rollsroyce onger de groondwaterpoompe! Dan es di-j verstopping zoee verholpe en zuldje zeen det ’t water d’r aan de straotkant uutspuitj.

Zoee gezagd, zoee gedaon: slang inne leiding, pomp aan en dan esj zoee gepieptj. Det piepe ging al snel oeever in kwaake en schrieeuwe door Els, wi-j al ’t water d’r uut spoot. Aan de straotkant bleef ’t akelig stil, dao spoot eigelik hieel niks uut… mer spuite deej ’t waal… inne douche, oppe wc, ein groeet waterballet! Alles overstroumtj!

Toen toch mer un bedrief gebeldj di-j d’r al vreej snel achter kwoome det de nowwe glaasvezelkabel neet allein door de moor waas gelagdj mer ouch midde doeer de riolieering waas geboordj. Det es pas echt shit!