Lambieck Knoup

Jan van der Croeën


De Jan van der Croeën-ieëremedalie, di-j eder jaor wûrtj uutgereiktj aan ‘ne persoeën dae zich verdeênstelik hieët gemaaktj vör de Wieërter cultuur en samelaeving, ging dit jaor nao Peter Korten.

Nao de Jan van der Croeën 2018

Vae zeen op zeuk nao UCH!


Stichting Lambieck Knoup hieët 'n funksie vacant.
Paktj di-j kans!. Vör mieër informasie kujje nao de volgendje leenk:

funksie vacant


De Lambieck és op zeuk nao stom streêk

Op maondjig 5 fibberwari 2018 organisieërtj de
Stichting Lambieck Knoup Wieërt vör de 39e kieër de
"Groeëte Lambieck Aovundj." Dieëze aovundj zal plaatsvînge in
Buurtsentrum Moêsel.

Wi-j eder jaor zölle dan de Gouwe, Zûlvere en Brônze Lambieck
uutgereiktj waere vör de "3 stomste streek van 2017" inne
regio Wieërt. Daorum és de Lambieck Knoup op zeuk nao ludieke
vuuërvalle.
't Gieët um situasies di-j serieus zeen begosj mer op e ludiek
indj uutdrejdje en woeëbeej geine opzét in ’t spuuël waas.
En 't mot in 2017 gebuuërdj zeen!

Hejje zoeë 'n verhaol gehuuërdj of hejje zelf 'n ludieke
situasie mejgemaaktj? Schrieftj 't op en steurtj 't in nao
de Lambieck Knoup. Det kân via de e-meel:

info@lambieckknoup.nl

 


De stom streek motte schriftelik ingedeendj waere, mét 'n
dudelike vermelding van naam en adres van daegieëne
woeë 't oeëver gieët en vanne indener vanne nominâsie.

Insteure kân wis goonsdig 13 desember 2017.