Lambieckaovendj Archief

Bert Lempens

GOUD 1992

Bert trof in 1991 oppe oprit naeve zien grafisch bedriêf aanne Maasport ´ne wage aan dae de oprit blokkieërdje. Det gebuuërdje dao geregeldj. Bert meindje det dieëze kieër op te losse doeër de wage vörzichtig vanne oprit de dowwe, zoeëdet de wage dwers oppe Maasport stil zoeëj kaome te staon. Det woor de theorie.

Noow volgtj de praktijk: Nao de dow oppe aafloupendje oprit, kreeg de wage net iets te völ vaart. Dus kwoom de onbemandje wage neet stil te staon oppe Maasport mer zoog de eigenaresse van dae wage, euren auto doeër de etalaasj van Greuntjes- en Fruithandel Moeëne binne rolle.

Frits Nijssen

ZULVER 1992

Oeëze Zulvere Lambieckwinnaar ging op ´ne werme zoeëmerse daâg beej de now wuuëning van ziene zoeën inne Graaswînkel d´n hoeëf umspaâje. Hae trof nemes in hoês aan en lieëndje daorum beej de bure ´n schöp. Nao âl ‘t wêrk mét völ zweîtdröppels, ging Frits nao hoês. Dao kwoom hae pas tot de ontdékking det hae neet d’n hoeëf van ziene zoeën, mer d´n hoeëf van volstréktj onbekindje minse haaj bewêrktj.

Huub van de Bosch

BROONS 1992

Meister Huub knoeëjdje tiêdes zien schilderwêrk flînk wat thinner. Hae meindje ‘t probleem op te losse doeër de thinner mét e zwieëgelke in brând te staeke. ‘t Resultaat van dieëze aanpak van ‘t milieuprobleem woor det neet allein de thinner in brând vloog. Ouch de vloerbedekking enne pas geschilderdje duuër stoonge al gaw in brând.